EKAÜ sügisseminar 2010 „Kas vanadust saab ravida?”

20. novembril 2010. a. toimus EKAÜ sügisseminar eakate tervishoiu teemal „Kas vanadust saab ravida?” Kavas: vaimulik sõnum Priit Gregorius Tamm (EMK Tartu Püha Luuka koguduse pastor) ettekanded „Geriaatria. Haige käsitlus geriaatrias.“ ning „Aktiivne ja ärgas kõrge eani“ dr. Kai Saks (Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni juhatuse esimees) sõnavõtud koguduste poolt tehtava diakooniatöö tutvustamise ja eakate endi vaatevinkli kohta; sõna oli […]