ICMDA logo, kauss rätikuga must risti taustal, musta ja valgega arvutigraafika
ICMDA logo

ICMDA on 1963. a. asutatud kristlik oikumeeniline organisatsioon, kuhu kuulub 69 kristlike arstide ühendust erinevatest riikidest üle maailma.

Eesti Kristlike Arstide Ühing võeti ICMDA täisõiguslikuks liikmeks vastu Norras 12.-17.07.1994 toimunud ICMDA X maailmakongressil.

ICMDA-sse kuulumine eeldab kristlike põhitõdede tunnistamist:

 1. Isa, Poja ja Püha Vaimu ühtsus Kolmainu Jumalas
 2. Lunastus patu meelevallast ja selle põhjustatud süüst, karistusest ning rikutusest ainult – Issanda Jeesuse Kristuse, lihakssaanud Jumala Poja ohvrisurma läbi
 3. Issanda Jeesuse Kristuse ihulik ülestõusmine surnuist ja tema taevasseminek Jumala Isa paremale käele
 4. Patuse õigeksmõistmine Jumala armust üksnes usu läbi

(Matteuse 28:19,20; Johannese 14:6; 1.Korintlastele 15:3-5 and 2.Timoteusele 3:16,17).

ICMDA eesmärgid:

 1. elavdada kristlastest meditsiinitöötajate usuelu ja julgustada neid jagama oma usku selles töös
 2. jagada regulaarselt informatsiooni, seisukohti ja kogemusi meditsiini ja stomatoloogia alade esindajate vahel, eriti kristlikku usku ja eetikat puudutavates küsimustes
 3. edendada üle maailma sõprussidemeid ja koostööd kristlike arstide ja hambaarstide vahel
 4. julgustada ja toetada kristlike arsti- ja hambaarstitudengeid Jumala ja Tema tahte otsinguis ning Jumalast tunnistamises
 5. julgustada ja toetada kristlikke meditsiinitöötajaid meditsiinilise abi osutamise missioonidel kodus ja välismaal

Need eesmärgid peegelduvad ka meie tegemistes. Kuna me oleme rahvuslike organisatsioonide ühendus, on meie ettevõtmised keskendunud isikute ja rahvuslike organisatsioonide koostöö parandamisele. Liikmesorganisatsioonid on vabad otsustama oma tegevuse üle ja saavad suhelda üksteisega otse.

Meie tegevus:

 1. Konverentsid: ICMDA korraldab regulaarselt ülemaailmseid ja regionaalseid kokkusaamisi arstidele, hambaarstidele ja meditsiinitudengitele.
 2. Uudised: News, Praise and Prayer (Uudised, Ülistus ja Palve) on ICMDA kvartaliajakiri. See kajastab ühenduse tegemisi üle kogu maailma ja saadetakse tasuta koju kätte neile, kes seda tellivad. Seda saab tellida ka e-maili teel ICMDA kodulehelt.
 3. Infovahetus: Informatsiooni ja kirjandust levitatakse isikute ja gruppide vahel regulaarselt. Kolleegid kohtuvad ka tööalastel väljasõitudel eri maades. Kui Sa reisides soovid kontakteeruda mõne kristliku arsti või hambaarstiga oma sihtpunktis, kontakteeru meiega kodulehe kaudu.
 4. Ressursid: ICMDA-l on erinevatel aladel lai kogemustepagas. Informatsiooni, juhtnööre ja nõu saab küsida näiteks kohaliku kristliku organisatsiooni asutamise kohta, konverentsi korraldamise kohta oma kodukohas või erinevatel teemadel sobivate loengupidajate leidmiseks.
 5. Publikatsioonid: ICMDA publitseerib kirjandust, mida teevad ka paljud meie liikmete seast.