Eesti Kristlike Arstide Ühing

"Elu alguse ja l6pu dilemmasid" John Wyatt

Kommentaare raamatu kohta mainekatelt eestastelt:

„Prof John Wyattil on väga hästi õnnestunud esitada ühelt poolt ülevaade kaasaegse meditsiinieetika suurimatest väljakutsetest inimelu alguse ja lõpu valdkonnas ning teiselt poolt kaitsta selgelt ja sirgjooneliselt kristlikku positsiooni nende keerukate küsimuste lahendamisel. Autori arvates on kristlus jätkuvalt tähtsaks tugisambaks tänapäevase meditsiinieetika arengus.”

Andres Soosaar, ajakirja Eesti Arst peatoimetaja


„Kaasaegne Lääne ühiskond on üha enam multikultuurne, multireligioosne ja eetiliselt pluralistlik. „Kuidas siis lahendada bioloogia ja arstiteaduse edusammude taustal esilekerkinud raskesti käsitletavaid eetilisi probleeme? Kust võtavad nüüdisaja inimesed eetilised „alusväärtused”?”, küsib raamatu autor, kogenud lastearst, eetikaprofessor ja kristlane. Elu ja surmaga seotud eetiliste küsimuste analüüsi kaudu pakub autor sügavat mõtlemisainet kõigile lugejatele.”

Tiina Tasmuth, meditsiinidoktor, onkoloog, palliatiivse ravi spetsialist, Helsingi ülikooli onkoloogiakliinik


„Kipume elus sageli vältima teemasid, mis võiksid meis ebamugavust ja valu põhjustada. Käesolev raamat on tähelepanu vääriv saavutus, käsitledes teemasid inimese viljastamisest kuni elu lõpuni, mida peaks lugema iga inimene. Arutluse all ei ole üksnes meditsiinilised faktid ja protseduurid, vaid elu aluseks olevad maailmavaated.”

Sirje Saar, perearst ja aasta ema 2011

 
Oled sellel lehel: Avaleht Artiklid Eetika "Elu alguse ja l6pu dilemmasid" John Wyatt