Eesti Kristlike Arstide Ühing

Kroonika 1991-2000

Eesti Kristlike Arstide Ühingu kooskäimised:

14. septembril 1991. a. pidas ühing „Eesti Kristlikud Arstid“ Tallinna Pedagoogilise Instituudi aulas oma avakoosoleku. Sissejuhatava sõnavõtu pidas dr. Heljut Kapral. Toimus ühingu nimetuse, põhikirja ja liikmemaksuga seotud küsimuste arutelu, juhatuse ning revisjonikomisjoni valimine. Külaliseks oli Soome Kristlike Arstide Liidu esimees dr. Pekka Reinikainen.

Esimesse juhatusse valiti H. Kapral, T. Tasmuth, M. Lipping, A. Suigusaar, P. Orosi, M. Linder ja H. Noor, revisjonikomisjoni valiti K. Bärenson, M. Tärk ja M. Türkson ning ühingu auliikmeks P. Reinikainen.

12.-13. oktoobril 1991. a. külastas 4-liikmeline EKAÜ esindus (H. Kapral, L. Ilmjärv, T. Tasmuth, N. Kalmet) Jyväskyläs Soome Kristlike Arstide Seltsi sügiskokkutulekut „Kristliku arstina muutuvas maailmas“.

Peaettekanded:

- „Arst ja võõra kultuuri haiged“ (dr. Tapio Pitkänen, töötanud 4 a. Tansaanias)

- „Probleemid arsti ja patsiendi suhetes“ (dr. Vuokko Virdanen)

- „Kes kaitseb arsti?“ (dr. Antti Linkola, ettekanne 2700 arsti ankeetküsitluse andmete põhjal)

14. detsembril 1991. a. jõulukoosviibimine Tallinna Meditsiinikooli saalis.

Teemad:

- „Albert Schweitzeri elu sõnas ja pildis“ (dr. Erkki Kranig)

- „Helmut Thielicke kristliku antropoloogia põhijooni“ (dr. Jüri Raudsepp)

- ülevaade Soomes, Jyväskyläs toimunud Soome Kristlike Arstide sügiskokkutulekust (dr. Lidia Ilmjärv)

- kokkuvõte ühingu senisest tegevusest ja plaanidest (dr. Heljut Kapral)

 

11. jaanuaril 1992. a. korraldasid Soome Kristlike Arstide Liit, ühing „Eesti Kristlikud Arstid“ ja Eesti Kristlik Haridusselts Tallinna Pedagoogilise Instituudi aulas arutluskoosoleku teemadel:

- filosoofiline ja teoloogiline hinnang darvinismile

- kas „suure paugu“ teooria jääb püsima?

- kas leidub darvinismile veel tugipunkte?

Ettekandjaks oli Soome Kristlike Arstide Liidu esimees dr. Pekka Reinikainen.

26. märtsil 1992. a. toimus Tallinnas Vabariikliku Laevanduse Keskhaigla konverentsisaalis ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ töökoosolek.

Teemad:

- ravimiabi vastuvõtmise ja jaotamise probleemidest

- läkitus Soome Kristlike Arstide Liidu kevadkokkutulekule

- lühiülevaade kristlikust tööst lastega Kohtla-Järvel (dr. L. Ilmjärv)

- „Arsti ja haige suhted“ (dr. H. Kapral)

4.-5. aprillil 1992. a. võtsid 4 ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ delegaati Soomes Turkus osa  Soome Kristlike Arstide kevadkonverentsist teemal „Elukaare kriisidest“.

29.-30. mail 1992. a. korraldasid Tallinna Pedagoogikaülikooli aulas Eesti Kristlik Ühendus, ühing „Eesti Kristlikud Arstid“ ja Eesti Kristlik Haridusselts kristliku karskustöö konverentsi. Ettekandjad olid Eestist, Soomest ja Rootsist.

Peaettekanded:

- „Narkomaania, alkoholismi ja suitsetamise probleemide sümboolika filateelias“ (E. Kranig)

- „Teismeliste psühhosomaatilistest probleemidest“ (Ü. Kalvik)

- „Sotsiaalhälvikute rehabilitatsioonitöö seosed narko- ja alkoholiprobleemidega“ (A. Üprus)

- „Alkoholi ja narkootiliste ainete kasutamise ennetustöö“ (R. Bromme)

- „Ennetustöö noorsoo hulgas“ (G. Henrykson)

- „Haridusest ja programmidest“ (T. Kuusinen)

- „Praktiline töö noorsoo hulgas“ (E. Knuuttila)

12. septembril 1992. a. toimus Tallinna Meditsiinikooli saalis ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ sügisene avakoosolek.

Ettekanded:

- „Kristiina Haiglast“ (A. Elme)

- „Tööst halastuslaeval Anastassis“ (E. Hallistvee)

- „Inimese päritolust“ (J. Reisalu)

- „Klamüdiaas ja sotsiaalsed probleemid“ (H. Kapral)

21. novembril 1992. a. toimus Tallinna Meditsiinikooli saalis ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ koosolek.

Ettekanded:

- „Meie suhtumine – meie elu“ (dr. Allan Laur)

- „Õe tööst ja eetikast“ (Teisi Remmel)

- „Tööst halastuslaeval Anastassis“ (dr. Eve Hallistvee)

28. detsembril 1992. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu jõulukoosviibimine Tallinnas Eesti Meremeeste Haiglas.

 

9. jaanuaril 1993. a. toimus Eesti Kristlike Arstide ja Eesti Kristlike Õdede jõulu-uueaasta koosolek Eesti Laevanduse Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Jõulumõtteid“ (A. Piirsalu)

- „Defektoloogia tänapäeva probleemidest“ (M. Remmel)

- „Jõulu- ja uusaastatervitused õdedele“ (T. Remmel)

- „Õe ja patsiendi suhetest“ (T. Vanaselja)

20. veebruaril 1993. a. toimus ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Surija põetamine“ (Teisi Remmel)

- „Meie suhtumine – meie elu“ (Allan Laur)

1993. a. kevadel osalised 4 ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ liiget (Ella Tamm, Eva Lääne, Helve Tann, Mai Lipping) Soome Kristlike Arstide kevad-  ja 70. a. juubelikokkutulekul Ryttylas, konverentsi teemaks oli „Armastusele“.

12. juunil 1993. a. toimus ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Tervis ja usulised liialdused“ (Tõnu Lehtsaar)

- „Muljeid Soome Kristliku Arstide Liidu kokkutulekust 70. juubeli puhul“ (Mai Lipping)

- „Muljeid Ameerika reisist“ (Heljut Kapral)

18. septembril 1993. a. toimus Eesti Kristlike Arstide ja Eesti Kristlike Õdede ühingute ühine sügis-avakoosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Pentateuhi (5. Moosese raamatu) ja Talmudi meditsiin“ (Jüri Raudsepp)

- „Põetusõpetuse filosoofiast ja selle rakendamisest praktikasse“ (Teisi Remmel)

6.-7. novembril 1993. a. osalised 4 ühingu „Eesti Kristlikud Arstid“ liiget (Maris Mäemets, Heljo Meresmaa, Vaike Kapral, Heljut Kapral) Soome Kristlike Arstide sügiskokkutulekul Tamperes.

11. detsembril 1993. a. toimus ühingu Eesti Kristlikud Arstid aruandlus-valimiskoosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

 

8. jaanuaril 1994. a. toimus Eesti Kristlike Arstide jõulu-uueaasta koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Jõulusõnum“ (Dr. Allan Laur)

- „Armastus ja kannatus“ (Dr. Mai Lipping)

Märtsis 1994. a. registreeriti muudatused põhikirjas ning muudeti ühingu nimi Eesti Kristlike Arstide Ühenduseks.

Aprillis 1994. a. registreeriti Eesti Kristlike Arstide Ühing Ettevõtteregistri osakonnas registreerimisnumbriga 01302335.

9.-10. aprillil 1994. a. osalised 6 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Toomas Tamm, Ene Arro, Heino Noor, Heljut Kapral, Külli Bärenson, Raul Mardi) Soomes, Keurus Soome Kristlike Arstide kevadkokkutulekul teemal „Narkomaania ja alkoholism“.

7. mail 1994. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Mõtteid Soome Kristlike Arstide kokkutulekust Keurus“ (H. Kapral, E. Arro, T. Tamm)

- „Armastus ja kannatus“ (Mai Lipping)

12.-17. juulil 1994. a. toimus Norras, Stavangeris Rahvusvahelise Kristlike Arstide ja Hambaarstide Ühenduse (ICMDA) X maailmakongress teemal „Meditsiin kristlikuks“, kus ICMDA liikmeks võeti vastu ka Eesti Kristlike Arstide Ühing. Kongressil oli üle 700 osaleja, Eestit esindasid Eesti Kristlike Arstide Ühingu esimees dr. Heljut Kapral ja dr. Vello Subi.

10. septembril 1994. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu sügis-avakoosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Eutanaasia“ (Dr. T. Tamm)

- „Ülevaade Soome Gideonite aastakonverentsist 4.-7.08.94“ (Dr. E. Kranig)

- „Kokkuvõte Norras, Stavangeris toimunud ülemaailmsest kristlike arstide kongressist 12.-17.07.94“ (Dr. H. Kapral)

28.-30. oktoobril 1994. a. toimus Lohusalus Eesti ja Soome Kristlike Arstide ühine sügiskonverents teemal „Kristlik arst ja rahva tervis“. Osalejaid oli kokku 85.

Peaettekanded:

- „Kristlane nõukogude aastatel“ (Dr. T. Vanaselja)

- „Vaimulikust elust nõukogude aastatel“ (Dr. M. Mäemets)

- „Meditsiin nõukogude vangilaagris“ (Dr. H. Kapral)

- „Piibli meditsiin psühhosomaatilise meditsiini ja kristliku kerügma (kuulutuse) seisukohalt“  (Dr. J. Raudsepp)

- „Vaimse tervise sotsiaalpsühholoogiline taust“ (Dr. H. Noor)

- „Eutanaasia“ (Dr. P. Reinikainen)

- „Inimese identiteet“ (Dr. A. Laur)

- „Kristlikust sümboolikast“ (J. Bärenson)

- „Meditsiiniline sümboolika filateelias“ (Dr. E. Kranig)


Jaanuaris 1995. a.
registreeriti Eesti Kristlike Arstide Ühing Eesti Vabariigi ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registri keskuses mittetulundusühinguna registreerimisnumbriga 01821348. Ühingul oli siis 94 liiget.

8. - 9. aprillil 1995. a. osalesid 4 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Malle Lõhmus, Mairi Org, Tiivi Kaik, Mari-Ann Lagzdina) Soomes, Hopeniemis Soome Kristlike Arstide kevadkonverentsil.

22. juunil 1995. a. esitas Eesti Kristlike Arstide Ühing avaliku pöördumise Eesti Vabariigi Riigikogule ja Valitsusele nõudmisega keelustada alkohoolsete jookide, tubakasaaduste,  hasartmängude ja prostitutsiooni reklaam kõikidel tasemetel.

21. oktoobril 1995. a. korraldasid Eesti Kristlike Arstide Ühing, Eesti Kristlik Haridusselts ning Eesti Sinise Risti Liit Tallinna Pedagoogikaülikooli aulas rahvusvahelise konverentsi „Viinakatk ja rahva tulevik“.

Peaettekanded:

- „Arve ja fakte alkoholi tarbimisest ning selle tagajärgedest Eestis“ (dr. Heljut Kapral)

- „Alkoholipoliitikast Soomes“ (Timo Mutalahti, Soome)

- „Alkoholipoliitikast Eestis“ (dr. Anti Liiv)

- „Alkoholiseaduse väljatöötamisest Eestis“ (Enn-Toivo Annuk)

- „Ühiskondliku suhtumise arengust alkoholismi probleemi“ (Rolf Bromme, Rootsi)

- „Ülevaade rahvusvahelistest sidemetest“ (Juta Piirlaid)

- „Kirik ja alkoholism“ (dr. Allan Laur)

Konverentsil võeti vastu otsus Eesti Kristlike Arstide Ühingu, Eesti Kristliku Haridusseltsi ning Eesti Sinise Risti Liidu avaliku pöördumise kohta Eesti Vabariigi elanikkonna, Riigikogu, Valitsuse ja Kirikute Nõukogu poole alkoholismivastase võitluse küsimuses. Avaliku pöördumise tekst toodi ära mitmetes ajalehtedes.

30. oktoobril 1995. a. esitas Eesti Kristlike Arstide Ühing Kriminaalpreventsiooni Nõukogule oma seisukohad prostitutsiooni küsimustes.

Detsembris 1995. a. esitas Eesti Kristlike Arstide Ühing oma ettepanekud Pariisis toimunud rahvusvahelisele konverentsile „Health, Society and Alcohol“.

16. detsembril 1995. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu aruande-valimiskoosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Lisaks kõneles V. Siirak teemal „Vanglameditsiini probleemidest Eestis“.

 

13. aprillil 1996. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Meremeeste Haiglas.

Ettekande „Kriisid meie elus“ pidas Lea Viires (psühholoog).

29.-31. märtsil 1995. a. osalesid 6 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Virve Siirak, Vaike Kapral, Viia Birnbaum, Mirjam Türkson, Erki Kranig, Ene Lausvee) Soomes, Ryttyläs Soome Kristlike Arstide kevadkonverentsil.

18. mail 1996. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekande „Südametunnistuse vaevatud vaevad“ pidas Lea Viires (psühholoog).

Septembris 1996. a. osalesid 3 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Virve Siirak,  Mai Lipping, Raul Mardi) Ungaris Euroopa kristlike arstide kongressil teemal „Kui keegi on Kristuses, on ta uus loodu“.

2. novembril 1996. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekanded:

- „Alternatiivmeditsiin“ (Raul Mardi)

- „New Age“ (Meego Remmel)


4. jaanuaril 1997. a.
toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu jõulukokkutulek Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus.

15. märtsil 1997. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekanded:

- „Kristlasest arst muutuvas maailmas“ (Erki Kranig)

- „Ülevaade kristlike arstide Euroopa konverentsist 1996. a. septembris“ (Mai Lipping)

- „Kloonimine“ (Virve Siirak)

Eesti Kristlike Arstide Ühing otsustas esitada avaliku pöördumise riigikogule ja valitsusele, et kloonimine ebaeetilise tegevusena oleks seadusega keelatud.

10. mail 1997. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekanded:

- „Südametunnistus ja kõlblus“ (Maie Tuulik)

- „Meid ümbritseva toimest inimesele“ (Milvi Tedremaa)

18.-20. juulil 1997. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu ja Eesti Kristlike Õdede Ühingu ühiskonverents Saaremaal teemal „Kristlikud meedikud ja kaasaja probleemid“.

15. novembril 1997. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekanded:

- „EELK Misjonikeskuse tööst“ (Raul Mardi)

- „Eesti rahva tervishoid ja selle suundumus“ (Jaan Uibo)

 

1. jaanuaril 1998. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu jõulukokkutulek Tallinnas.

21. veebruaril 1998. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekande „Süsteemne ensüümteraapia“ pidas Andres Mesila.

3.-5. aprillil 1998. a. osalesid 5 Eesti Kristlike Arstide Ühingu liiget (Krista Kaarlõp, Kristine Helemaa, Reet Malbe, Marju Lohu, Aade Paldre) Soomes Lärkkullas Soome Kristlike Arstide kevadkonverentsil.

25. aprillil 1998. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu kokkutulek Tallinnas.

Ettekanded:

- „Arsti ja patsiendi suhetest“ (Tiina Tasmuth)

- „Muljed Soome Kristlike Arstide kevadkonverentsilt“ (Aade Paldre, Krista Kaarlõp)

Juulis 1998. a. osales Eesti Kristlike Arstide Ühingu liige Virve Siirak Lõuna-Aafrika Vabariigis XI ülemaailmsel kristlike arstide kongressil teemal „Muutuv maailm ja muutumatud väärtused“.

Suvel 1998. a. osalesid Eesti Kristlike Arstide Ühingu liikmed Mirjam Türkson ja Maris Mäemets kristlike arstide seminaril Poolas.

14. novembril 1998. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu koosolek koos Eesti Kristliku Haridusseltsiga Tallinnas Pedagoogikaülikooli aulas.

Ettekanded:

- „Kas loomine või evolutsioon“ (Pekka Reinikainen, Soome)

- „Altervatiivmeditsiinist“ (Manfred Werse, Saksamaa)

12. detsembril 1998. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu aruande-valimiskoosolek Tallinnas. Mõtteid kristlike arstide seminarilt Poolas jagasid Mirjam Türkson ja Maris Mäemets.

 

9. jaanuaril 1999. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu jõulukoosolek Tallinnas.

27. märtsil 1999. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „’Miks’ küsimused Jumala ja inimeste suhetes“ (pastor Mart Metsala)

- „Kuidas vältida läbipõlemist?“ (psühholoog Tiia Lister)

- „Palliatiivse ravi kaasaegsed seisukohad. Surija õigused.“ (prof. Tiina Tasmuth, onkoloog)

- „Ülevaade Inglismaa Kristlike Arstide Ühingu tudengikonverentsilt Londonis 1999. a. jaanuaris“ (TÜ arstiteaduskonna üliõpilased Rael Jürgenson ja Liis Saar)

9. oktoobril 1999. a. toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu koosolek Tartus Salemi kirikus.

Ettekanded:

- „Kas arstiteaduse areng viib Kristusele lähemale või kaugemale?“ (pastor Andres Jõgar)

- „Insult – selle esinemissagedus ja tekkepõhjused“ (dr. Mai Roose, neuroloog)

- „Laste väärkohtlemine“ (Lemme Haldre)

13. novembril 1999. a. toimus Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis Eesti Kristlike Arstide Ühingu korraldatud konverents „Eetika, rahva tervis ja geneetika“.

Ettekanded:

- „Rahva tervis kui ühiskonna moraali mõõt“ (prof. Jaak Uibu, meditsiiniteaduste doktor)

- „Geneetika saavutuste rakendamine haiguste ennetamisel ja ravis“ (prof. Juha Kere, Soome Geenikeskus)

- „Kavandatava Eesti Geenivaramu projekti sisu ja eesmärgid“ (prof. Andres Metspalu, Eesti Geenikeskus)

- „Geneetika ja meditsiinieetika“ (prof. Tiina Tasmuth, meditsiiniteaduste doktor)

- „Geneetika ja kristlik eetika“ (Meego Remmel, teoloogiamagister)


19. veebruaril 2000. a.
toimus Eesti Kristlike Arstide Ühingu koosolek Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis.

Ettekanded:

- „Inimese elu ja isiku väärtus Piiblile toetuvas mõttemaailmas“ (Randar Tasmuth, EELK Usuteaduse Instituudi dekaan)

- „Bioeetika hetkeseis Eestis“ (prof. Adik Levin, Tallinna Lastehaigla vastsündinute osakonna juhataja)

- „Bioeetika hetkeseis Soomes“ (dots. Helena Kääriäinen, Soome Rahvastikuliidu Geneetikakliiniku peaarst)

- „Bioeetika hetkeseis Ameerika Ühendriikides“ (dr. John K. Blevins)

6.-12. mail 2000. a. osales dr. Heljut Kapral Eesti Kristlike Arstide Ühingu esindajana Šveitsis organisatsiooni Healthcare Christian Fellowship International konverentsil teemal „Tervishoid 2000 - milliste lootustega?“

21. oktoobril 2000. a. toimus Eesti Meremeeste Haigla konverentsisaalis Eesti Kristlike Arstide Ühingu teaduskonverents teemal „Rinnavähk“.

Ettekanded:

- „Rinnavähi esinemine Eestis“ (dr. Tiiu Aareleid, dr. Margit Mägi)

- „Rinnavähi kirurgiline ravi“ (dr. Karl von Smitten, Helsingi Ülikooli Keskhaigla, kirurgia osakonna juhataja)

- „Rinnavähi kiiritusravi“ (dr. Timo Joensuu, Helsingi Ülikooli Keskhaigla, onkoloogiakliinik, onkoloog)

- „Valu ja muud sümptomid rinnavähihaigetel“ (dr. Tiina Tasmuth, onkoloog)

 
Oled sellel lehel: Avaleht Kroonika 1991-2000