Originaali tiitel:
John Wyatt.
Matters of Life and Death
Human dilemmas in the light of the Christian faith

Toimetanud Allan Avi
Kujundanud Päivi Palts

ISBN 978-9949-30-762-3

Inglise keelest tõlkinud Ragne Kepler
Tõlge eesti keelde © Eesti Kristlike Arstide Ühing

Kommentaare raamatu kohta

Prof John Wyattil on väga hästi õnnestunud esitada ühelt poolt ülevaade kaasaegse meditsiinieetika suurimatest väljakutsetest inimelu alguse ja lõpu valdkonnas ning teiselt poolt kaitsta selgelt ja sirgjooneliselt kristlikku positsiooni nende keerukate küsimuste lahendamisel. Autori arvates on kristlus jätkuvalt tähtsaks tugisambaks tänapäevase meditsiinieetika arengus.

Andres Soosaar, ajakirja Eesti Arst peatoimetaja

Kaasaegne Lääne ühiskond on üha enam multikultuurne, multireligioosne ja eetiliselt pluralistlik. „Kuidas siis lahendada bioloogia ja arstiteaduse edusammude taustal esilekerkinud raskesti käsitletavaid eetilisi probleeme? Kust võtavad nüüdisaja inimesed eetilised „alusväärtused”?”, küsib raamatu autor, kogenud lastearst, eetikaprofessor ja kristlane. Elu ja surmaga seotud eetiliste küsimuste analüüsi kaudu pakub autor sügavat mõtlemisainet kõigile lugejatele.

Tiina Tasmuth, meditsiinidoktor, onkoloog, palliatiivse ravi
spetsialist, Helsingi ülikooli onkoloogiakliinik

Kipume elus sageli vältima teemasid, mis võiksid meis ebamugavust ja valu põhjustada. Käesolev raamat on tähelepanu vääriv saavutus, käsitledes teemasid inimese viljastamisest kuni elu lõpuni, mida peaks lugema iga inimene. Arutluse all ei ole üksnes meditsiinilised faktid ja protseduurid, vaid elu aluseks olevad maailmavaated.

Sirje Saar, perearst ja aasta ema 2011

Autorist

John Wyatt on Londoni ülikooli eetika ja perinataalteaduse professor. Ta on töötanud praktiseeriva arstina, teadlasena uurinud vastsündinute ajukahjustuse tekkemehhanisme, tagajärgi ja ennetamise võimalusi, praegu keskendub ta elu alguse küsimustele, mis on seotud reproduktiivtehnoloogia ja biotehnoloogia arenguga, teaduseetikale ja kliinilise meditsiini eetikale.