Rahvusvahelised kristlikke meedikuid ühendavad organisatsioonid:

  • ICMDA (International Christian Medical & Dental Association)
  • CMF UK (Christian Medical Fellowship in United Kingdom)

Balti- ja Skandinaaviamaade kristlikke meedikuid ühendavad kodulehed:

Meditsiin ja kristlik misjon:

  • OM USA (Operation Mobilization USA – International Christian Mission Organization)
  • CMF Global Mission – The Christian Medical Fellowship Global Mission

Eetika:

Ettekanded:

Ressursid