EKAÜ kevadkonverents 2024: Üks ihu, palju liikmeid!

EKAÜ korraldab konverentsi Haapsalu Neuroloogilises
Rehabilitatsioonikeskuses


Laupäeval, 20. aprillil algusega kell 11.00


Plaanis HNRK tutvustus ja meditsiinipersonali erinevate liikmete
(arstide, õdede, hooldajate, füsioterapeutide, patsientide ja vaimuliku) ettekanded teemal:
Kuidas erinevad meditsiinitöötajad ja
nende omavahelised suhted mõjutavad
patsiendi heaolu ja käekäiku?


Konverentsile on väga oodatud kogu meditsiinipersonal!
😊😊😊😊😊
Osalemiseks kanda hiljemalt 15. aprilliks 15 euro suurune osalustasu
(sisaldab ka lõunasööki) Eesti Kristlike Arstide Ühingu a/a-le
EE252200221026140228