25-tunnises Baltimaade palveketis

21. aprilli 2011. a. osalesid Eesti Kristlike Arstide Ühingu liikmed 25-tunnises Baltimaade palveketis Christian Medical Fellowship palveaasta 2011 raames.

Tags :