Eesti Kristlike Arstitudengite Grupi tegemised aastal 2009

10. veebruar 2009 18.15 EKAG kevadsemestri plaanide tegemine. Tartu Pauluse kirikus

5. märts 2009 kell 19.15 “Millised on minu vaimuannid?” Katrin Luhamets

Piiblis räägitakse nii vaimuandidest kui vaimuviljadest. Mida vaimuandide all silmas peetakse? Tule ja saad teada! Õhtu jooksul saab iga osaleja täita enda kohta testi, et aimu saada, millised vaimuannid meil endil olemas on. Räägime ka, kuidas saaksime oma vaimuande paremini rakendada.

19. märts 2009 kell 19.15 “Õhtu külalisega: töö sõltlastega.” Külas Lootuse küla mehed Viljam Borissenko ja Roman Lunjov.

Alkoholi- ja narkosõltuvuse ravi ja rehabilitatsiooniga tegeletakse Eesti meditsiinisüsteemis minimaalselt, kui üldse. On siiski koht Harjumaal, Laitse külas, kuhu saab minna. Märt Vähi koos abilistega on asutanud kristlikel põhimõtetel töötava Lootuse küla, kus sõltuvuse küüsi sattunud mehed saavad ühisel nõul ja jõul terveneda oma probleemist. Lootuse küla tööpõhimõtetest ja kogemustest tulevad rääkima mehed ise.

16. aprill 2009 kell 19.15 “Jeesus ja veritõbine naine” Mk 5:25-34 Katrin Luhamets

Mis on veritõbi? Mida kasutati selle haiguse raviks, kas tal oli lootust terveks saada? Mis positsioon oli veritõbisel naisel toonases ühiskonnas? Kroonilisi haigeid on me ümber järjest enam ja selge on, et neile pole seega adekvaatset ravi. Ka meie humaansust rõhutavas ühiskonnas on sageli kroonilisest haigusest nõrgestatud inimesed kardetud ja põlatud. Tundub, nagu poleks 2000 aasta jooksul midagi eriti muutunud. Või siiski?

7. mai 2009 kell 19.15 “Jeesus, M.D.” Eleri Luhamets

Kas teadsid, et Jeesus tegi öövahetusi, oli suurepärane diagnostik ja asutas oma residentuuri programmi? Jeesus oli Suur Õpetaja ja Suur Arst, kelle meditsiinipraksis on meile tänagi, ja eriti tänases klienditeenindusele orienteeritud maailmas suureks eeskujuks. Arutlusõhtu baseerub David Stevens’i (Christian Medical and Dental Association, tegevdirektor) samanimelisel raamatul.

15.-19. juuli 2009 VI Balti kristlike meditsiinitudengite laager “Joyful heart is a good medicine!” Leedus, Aukðtadvaris. Galerii: VI Baltic Christian Medical Student Camp „A joyful heart is a good medicine“

30. september 2009 kell 19.15 Roosi 1, Tartu „Südamesiirdamine- võimalus ka eestlastele?” Kristin Aavakivi

Külas on Kristin Aavakivi- noor naine, kellele 2006. aasta kevadel siirdati Roomas süda ja kes räägib meile oma katsumusterohke loo. Milline on haiglaelu patsiendi silme läbi? Mida head koges Kristin kuid Tartu ja Rooma haiglates viibides ning millest tundis puudust? Mida üldse võiks kogeda patsient, kelle haigust peetakse ravimatuks? Kust läheb piir, kus arst peab leppima reaalsete võimalustega ning millal tuleks tegutseda enam, kui meditsiinisüsteemis arstilt eeldatakse?

28. oktoobril 2009, kolmapäeval kell 19.15 Roosi 1, Tartu “Hingehoid” Evi Eedla

Kas tänapäeva ravikompleksi kuulub ka patsiendi hingelise tervise eest hoolitsemine? Paistab, et meie ühiskond eeldab seda. Samas puudub meedikutel selleks ettevalmistus. Nõnda on konfliktid kerged tekkima ja patsient pole rahul pakutava teenusega. Kuidas tõsta meie raviteenuse kvaliteeti?

Kindlasti peaks meedikutel olema parem psühholoogiline ettevalmistus. Aga on olemas ka Tartus tegutsevad spetsialistid, kelle poole pöörduda. Tartu Hingehoiukeskusest tuleb rääkima TÜ Kliinikumi spordimeditsiini- ja taastusravi kliinikus hingehoidjana töötav Evi Eedla.

Enda kohta ütleb ta nii: Minu jaoks tähendab kliinikumis hingehoidjaks olemine haiguse käes kannatavale inimesele ja tema lähedastele vaimse toe pakkumist. Kannatusi kohtab selles ametis sageli – surmahirmu, ahastust ja üksildust. Nende teemadega tuleb tegeleda ja aidata patsiendil saavutada hingeline ja emotsionaalne tasakaal. Lisaks psühholoogilisele ja sotsiaalsele mõõtmele tegeleb hingehoidja teoloogina ka religioosse mõõtmega.

18. novembril 2009, kolmapäeval kell 19.15 Roosi 1, Tartu “Alternatiivmeditsiin” Jaan Bärenson

Alternatiivmeditsiin on mõiste, mille alla mahub väga palju erinevaid praktikaid, mis täiendavad tavameditsiini. Alternatiivmeditsiiniks võib lugeda ravimteede tarvitamist ja akupunktuuri kuni elu-energiaga tegelevate praktikate ja pettuseni välja.

Alternatiivmeditsiinist tuleb rääkima arhitekti, ajaloolase ja kunstiajaloolase haridusega Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson, kes on huvi tundnud ja uurinud ka alternatiivmeditsiini teemat eelkõige selle teoloogilisest aspektist.

16. detsembril 2009, kolmapäeval kell 19.15 Roosi 1, Tartu “Gospeltants” Kalmer Liimets

Kujutame hästi ette, mis on gospellaul. Kuid ka tantsuga on võimalik Jumalat ülistada. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsutudeng Kalmer Liimets tuleb rääkima gospeltantsu mõttest, kuidas on tantsust Piiblis räägitud ja õpime koos selgeks ka ühe gospeltantsu.

Tags :