Eesti Kristlike Arstitudengite Grupi tegemised aastal 2010

19 .- 21. veebruar 2010 mõttetalgud suviseks tudengilaagriks “The Price of a Thought”. Toimumiskoht: Riia.

12. – 14. veebruar 2010 National Students` CMF Conference in UK (Swanwick, Inglismaa). Osales 1 tudeng Eestist.

24. märts 2010 kell 19  “Raseduskriis ja nõustamine” Külas TÜK naistekliiniku ämmaemand ja nõustaja Margit Luiga.

Sünnitus on elumuutev kogemus. Ühelt poolt on see suur rõõm, teisalt käivad kaasas ka hirmud – Kuidas ma sünnitusvaludega toime tulen? Kas ma saan lapsega hakkama? Mis saab muust tööst ja elust? Tihti on nendel patsientidel ka raskelt kulgev rasedus, lisaks veel muu elustress ja kriis ongi käes. Raseduskriisis patsientidega puutub kokku naistekliinikus ämmaemanda ja nõustajana töötav Margit Luiga ning oma kogemustest nõustajana tulebki ta meile rääkima. Koduleht abordist

5. mai 2010 kell 19 “Pärast arstiabi algab sotsiaalabi” Külas TÜK kopsukliiniku sotsiaaltöötaja Maarika Tisler.

Haiglas puutume palju kokku patsientidega, kellele lühikese aja jooksul antakse arstiabi ja siis tuleks voodikoht tühjaks teha, aga nii mõnegi puhul tekib küsimus – aga kuhu ta läheb? Pärast arstiabi osutamist lõppevad meditsiinitöötaja võimalused abi osutamiseks, siis tuleb inimene üle anda sotsiaaltöötajale. Kuidas toimib ühendus meditsiinisüsteemi ja sotsiaalabisüsteemi vahel? Kas kõik saavad õigel ajal abi? Kas arstidena saaksime me veel midagi rohkemat ära teha? Kuuleme näiteid elust enesest TÜK kopsukliiniku sotsiaaltöötajalt Maarika Tislerilt.

6. -11. augustil 2010 toimus Akmeni külalistemajas Kaltene maakonnas Lätis seitsmes Balti kristlike meditsiinitudengite laager „Mõtte hind“. Osales 33 inimest Eestist, Lätist, Leedust, Norrast ja Inglismaalt.

Kuue laagripäeva jooksul saime osa piiblitundidest ja loengutest, olime osaduses palvustel, mängisime ja veetsime aega üksteist tundma õppides ning harjutasime praktilisi oskusi nagu õmblemine, kipsipanek, veenisisese kanüüli panemine ja massaaž.

Piiblitundides puudutati teemasid nagu vastastikune sõltumine (interdependence), usk, armastus ja alandlikkus. Bill Mauldin juhatas piiblitunnid sisse ja suurema osa ajast arutlesime me nendel teemadel väikegruppides. Lühike tutvustus: Jumal on loonud maailma nõnda, et kõik on kõigist mingil määral sõltuvad. Jumal, inglid, inimesed, pimedus, kogu loodu – meil kõigil on täita oma osa Jumala plaanis ja see ei tööta, kui mingi osa valib sõltumatuse. Seega tuleb meil teha valik. Usk millessegi suuremasse kui mina ise võimaldab mul armastada nõnda, et ma olen valmis end pingutama ja oma mugavuse tsoonist välja astuma teise heaks. Alandlikkust on vaja, et näha oma ninaotsast kaugemale, et mitte mina pole maailma naba, vaid osa Jumala plaanist.

Esimese loengu „Mõte ja kristlik maailmavaade“ pidas misjonär Bill Mauldin. Loeng ärgitas mõtlema, kust üldse mõtted tulevad ja kas mõtte olemus on bioloogiline, vaimne või hingeline. Samuti tõi ta välja, et me oleme loodud nõnda, et mõtted ei tule ainult nagu välk selgest taevast, vaid meie ülesanne on hankida informatsioon ja kui hiljem keerulistes situatsioonides võib olla raskusi meeldetuletamisega, on Jumal see, kes saab tuua õige vastuse mõtteis esile, kui me seda palume. Järgmised kolm loengut pidas lasterast Andrew McArdle Inglismaalt teemadel „Mõte, viga ja kahju“, „Kuidas me saame paremini hoolitseda oma patsientide eest“ ja „Oma vigadega tegelemine“. Ta rääkis, kuidas arstid mõtlevad, kust tulevad vead ja illustreeris seda reaalsete meditsiiniliste juhtumitega, kus oli tehtud viga. Loengute järel juhtis ta meid arutlema, kus oleme meie vigadega silmitsi seisnud oma praktikas, miks need vead tekkisid ja kuidas meie käitusime ning kuidas oleks viga saanud vältida. Viimases loengus tegi ta ettepaneku kuidas tegeleda enda tehtud veaga nii, et see oleks parim lahendus patsiendile, tema lähedastele ja arstile endale.

Laupäeval professor ja lastearst Enoks Bikis Lätist jagas oma kogemust kristliku arstina läbi nõukogude aja. Pärastlõunal tegid Anete ja Geir-Anders Kaldal ülevaate ICMDA tööst ning esmaspäeval Jorund ja Grete Holme rääkisid XII ICMDA maailmakongressist Uruguay’s.

Hommikul ja õhtul toimusid palvused, kus saime osa Sõnast, ülistasime Jumalat ja palvetasime koos. Esmaspäeva õhtupalvusel Jorund Asle Holme jagas meiega, kuidas Jumal oli ta ime läbi terveks teinud eluohtlikust haigusest.

Laagri jooksul oli neli korda võimalik osa võtta praktilistest treeningutest. Harjutasime üksteise peal kipsipanekut, proovisime panna veenisisest kanüüli, harjutasime kirurgiliste sõlmede tegemist ning õppisime erinevaid massaažitehnikaid. Vabal ajal mängisime mänge, käisime meres ujumas ja lihtsalt puhkasime.

15. september 2010 kell 19 “Usk töös”

Koht: Näituse 22b-26

Teema: Noored arstid räägivad oma usuelust tööl, eetilistest dilemmadest, tehtud kompromissidest, kuidas kiirel ajal usku säilitada ja usu jagamise võimalustest. Lisaks saab küsida nende erialade head ja vead ning mis oskused on hästi ära kulunud.

28. oktoober 2010 kell 19 “Kuidas säilitada elav usk?”

Koht: Veeriku 16-8

Teema: Kiired ajad õpingutes ja töös viivad tähelepanu eemale elu kõige tähtsamatest asjadest. Räägime, kuidas hoida kristlikku usku elavana kõigi oma asjatoimetuste keskel ning veel enam – kuidas usus kasvada.

18. november 2010 kell 18 “Jeesus M.D – tudeng Jeesus”

Koht: Loojangu 7, Laane küla, Ülenurme vald

Teema: Koos läheb raamatu lugemine ikka paremini. Alustame väga põneva raamatuga, mis avab meile Suure Arsti elu ja töö. Raamatu pealkiri on “Jesus M.D”, autor David Stevens. Esimesel korral on teemaks see, et Jeesus polnud mitte isehakanud arst, vaid esmalt õppis temagi oma arst-õppejõult kõike, mida läheb arstiks olemisel tarvis. Ja Jeesusest sai suurepärane arst.

16. detsember 2010 kell 18 “Jeesus M.D – arst-õppejõud Jeesus”

Koht: Veeriku 16-8

Teema: Teisel korral räägime sellest, et Jeesus asutas oma residentuuriprogrammi. Ta uskus printsiipi: vaata, tee, õpeta edasi. Jeesus ei jätnud oma teadmisi endale, vaid õpetas oma residente hoole ja armastusega ja lasi neil teha kõiki protseduure, mida ta isegi tegi.

Tags :