EKAÜ sügisseminar 2010 „Kas vanadust saab ravida?”

20. novembril 2010. a. toimus EKAÜ sügisseminar eakate tervishoiu teemal „Kas vanadust saab ravida?”

Kavas:

  • vaimulik sõnum Priit Gregorius Tamm (EMK Tartu Püha Luuka koguduse pastor)
  • ettekanded „Geriaatria. Haige käsitlus geriaatrias.“ ning „Aktiivne ja ärgas kõrge eani“ dr. Kai Saks (Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni juhatuse esimees)
  • sõnavõtud koguduste poolt tehtava diakooniatöö tutvustamise ja eakate endi vaatevinkli kohta; sõna oli teiste seas ka Joel Luhametsal (EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja)
Tags :